AND THE BOOK GRACIOUSLY ENTERED THE UNIVERSITY AUDITORIUM... (A REVIEW OF THE TEXTBOOK BY DOCTOR OF PHILOSOPHY SCIENCES SVITLANA CHEREPANOVA «PHILOSOPHY OF EDUCATION. LECTURES. WORKSHOP», LVIV: PROSTIR-M, 2023)

Keywords: philosophy of education, educational publication, master's program in specialty 011 «Educational, Pedagogical Sciences», review-feedback.

Abstract

The article presents the content of a review of the new textbook «Philosophy of Education. Lectures. Workshop» by Doctor of Philosophy Sciences Svitlana Cherepanova, intended for master's students of specialty 011 «Educational, Pedagogical Sciences». The relevance of the publication, structuring features, author's novelty and specifics of using the peer-reviewed publication in the educational process of the magistracy are noted.

References

1. Базалук О., Юхименко Н. Філософія освіти: навч.-метод. посіб. Київ: Кондор, 2010. 164 с.
2. Брайчевський М. Приєднання чи воззʼєднання (критичні зауваги з приводу однієї концепції). Торонто: Нові дні, 1972. 66 с. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1557/file.pdf (дата звернення: 25.05.2023).
3. Зуб М. Мислителі про Україну: Григорій Сковорода – Михайло Брайчевський. Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2–4 груд. 2022 р.). Полтава. 2022. С. 32–34.
4. Кремень В. Віроломне вторгнення Росії в Україну: виклики і перспективи: виступ на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. Т. 4. № 1. С. 1–3.
5. Опачко М. Філософія сучасної освіти: навч.-метод. посіб. Ужгород: УжНУ, 2016. 72 с.
6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII: станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 25.05.2023).
7. Сартр Ж.-П. Республіка мовчання: есе / ред. О. Хома; пер. з франц. П. Бартусяк. URL: https://platoscave.com.ua/tpost/mulb0c8ya1-respublka-movchannya (дата звернення: 25.05.2023).
8. Смолінська О. Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України / ред. Г. Васянович. Суми: Унів. кн., 2014. 362 с.
9. Філософія освіти: навч. посіб. / ред.: В. Андрущенко, І. Передборська. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. 329 с.
10. Філософія освіти: навч. посіб. / уклад.: Т. Кучера, Л. Насонова, В. Дейнека. Харків: ХНМУ, 2015. 63 с.
11. Черепанова С. Філософія освіти. Лекції. Практикум: навч. вид. Львів: Простір-М, 2023. 304 с.
Published
2024-01-03
How to Cite
SMOLINSKA, O. (2024). AND THE BOOK GRACIOUSLY ENTERED THE UNIVERSITY AUDITORIUM. (A REVIEW OF THE TEXTBOOK BY DOCTOR OF PHILOSOPHY SCIENCES SVITLANA CHEREPANOVA «PHILOSOPHY OF EDUCATION. LECTURES. WORKSHOP», LVIV: PROSTIR-M, 2023). Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Philosophy, Pedagogy, 2(2), 88-91. https://doi.org/10.54891/2786-7013-2023-2-20
Section
Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Philosophy, Pedagogy