Журнали

 • Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Філософія. Педагогіка


  «Вісник Дніпровської академії неперервної освіти», Серія «Філософія. Педагогіка», зареєстровано в Міністерстві юстиції України, 19.11.2021 р., свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації: серія КВ № 25053-14993Р. Періодичне видання призначене для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів різних типів і форм власності, аспірантів, студентів й усіх, хто цікавиться науковою проблематикою в галузі філософії та педагогіки.


  Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», від 27.04.2023 №  491  від 20.06.2023 № 768 від 20.12.2023 № 1543 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказів Міністерства освіти і науки України»,  наукове видання «Вісник Дніпровської академії неперервної освіти», серія  «Філософія. Педагогіка», включено до категорії «Б» за галузями: філософські науки (спеціальність – 033), педагогічні науки (спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Фахова освіта (за спеціалізаціями).  Запрошуємо до співпраці.

 • Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія: Публічне управління та адміністрування


  «Вісник Дніпровської академії неперервної освіти», Серія «Публічне управління та адміністрування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.11.2021 р., Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації:  серія КВ № 25052-14992Р . Періодичне видання призначене (орієнтоване) для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів різних типів і форм власності, аспірантів, студентів й усіх, хто цікавиться науковою проблематикою в галузі публічного управління та адміністрування.


  Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 №32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» та від 27.04.2023  № 491  «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказів Міністерства освіти і науки України», наукове видання «Вісник Дніпровської академії неперервної освіти», серія «Публічне управління та адміністрування», включено до категорії «Б» за галуззю науки – державне управління (спеціальність – 281).
  Запрошуємо до співпраці.